Spännande teknik ger idéer för framtiden

Hjälpa elever att vässa sin lästeknik eller underlätta vardagen för de som inte har engelska som förstaspråk med automatiserad översättning. Under Prova på digital kultur-dagen fick ett sjuttiotal medarbetare prova på hur modern teknik kan skapa värde för Umeå och resten av världen.

– Ta chansen, ha kul och testa! Det här är roligt! inledde Jenny Lindgren, e-servicestrateg, Umeå kommun, dagen. Hon uppmanade även deltagarna att inte bara tänka på produkten som visas, utan vad själva tekniken kan göra.

Varför digitalt först?

Digitalisering är en nödvändighet för att kommunens ska klara kompetensförsörjning, förbättra arbetsmiljö och ge bättre medborgarnytta. Därför har Kommunfullmäktige beslutat att de möjligheter som den digitala transformationen innebär ska vara förstahandsalternativet för Umeå kommuns verksamhetsutveckling.

Idag finns digitala verktyg i stort sett tillgängliga alla dagar dygnet runt och digital information är i allt högre grad även tillgänglighetsanpassad. Teknik möjliggör exempelvis automation vilket är en av lösningarna på utmaningen att kommunen i dag har för lite resurser för att tillgodose medborgarnas behov i framtiden. Digitalt är norm och det som förväntas finnas.

Ett brett arbete genomförs just nu för att stärka den digitala kulturen i Umeå kommun. Genom att skapa samsyn, insikt och mod kan medarbetare samlas kring nya erfarenheter. Det leder i sin tur till sänkta trösklar för att våga testa ny teknik och nya arbetssätt för att ta oss an kommunens framtida utmaningar.

Roligt att få möjlighet att prova på

Deltagare på plats tyckte att sådana här event är värdefulla för att uppmärksamma vad som händer inom IT och digitaliseringsområdet eftersom det ofta kan vara svårt att hålla sig uppdaterad. Ett önskemål som framkom var att sådana här dagar kan anordnas även ute i olika verksamheter då det ibland kan vara svårt att komma ifrån för att delta i stadshusets lokaler.

Ett annat förslag var att eftersom inte alla har möjlighet att gå på detta bör man hitta ett sätt att sprida innehållet till de som inte var där så att andan att sprida goda idéer så att AI/robotisering/digitalisering blir en naturlig del av tänket hos kommunens medarbetare.

– Presentation av översättningsfunktioner i PowerPoint var bäst, hade inte en aning om att det finns. Vi har årligen olika studiebesök från europeiska länder som inte har engelska som förstaspråk, sa en deltagare.

Andra gången för i år

Det här var den andra prova på dagen i år, i maj anordnades en dag där deltagarna fick programmera Legorobotar, träffa den virtuella receptionisten, prova bildigenkänning baserat på AI, se den gömda staden via Agumented Reality och Smarta Hem. Dagen anordnas av Digitalisering- och verksamhetsutveckling och Kommungemensam IT-samordning.

Vårens event planeras för fullt

Redan nu pågår planering inför nästa Prova på digital kultur-dag som är tänkt att gå av stapeln under mars månad 2020.

– Deltagarna har satt ett högt betyg på arrangemanget vilket visar att sådana här tillfällen är uppskattade och värdefulla för dem i sin vardag. Det sporrar oss att fortsätta, säger Lars Sandström, IT-strateg, Umeå kommun.

Sidan publicerades