Tjänstedesign ett sätt att förstå sina användare

Under våren arbetade gruppen Verksamhetsutveckling med stöd av IT, (VIT), med tjänstedesign, en designmetodik som utgår ifrån förståelse för användarens behov och upplevelser men också lyfter fram medarbetarnas och utförarnas perspektiv på utmaningarna.

Gruppen fick möjlighet att lära sig om tjänstedesign samt praktisera verkliga case. Syftet var att sänka tröskeln för användning av metodiken ute i kommunens verksamheter. Deltagarna kan, om de vill, ta med sig arbetssättet och erfarenheten och sprida vidare i sina verksamheter.

Varför tjänstedesign i VIT-gruppen?

– Genom att använda tjänstedesign inom Umeå kommun säkerställer vi att vår organisation investerar i lösningar som verkligen är effektiva och efterfrågade hos våra användare vilket minskar riskerna för uteblivna nyttoeffekter, säger Matilda Teir, samordnare för gruppen.

Hur gick det till?

Utbildningen genomfördes med hjälp av Hello Future, en av Umeå kommuns upphandlade byråer för tjänstedesign. Deltagarna fick först lära sig grunderna i att arbeta med tjänstedesign och genomförde sedan ett grupparbete där olika aktuella smärtor i verksamheten undersöktes. Gruppernas ämnen skulle vara kopplade till medborgare.Följande case undersöktes under grupparbetet:

  • Att boka, boka om eller avboka mötesrum inom Stadshusområdet
  • Bokning av (idrotts)lokaler
  • Förstagångsupplevelsen av att skriva ut ett dokument på stadsbiblioteket
  • Processen för att sjukanmäla barn till skola/förskola

Hur gick det, vad tyckte deltagarna?

– För att arbeta fram insikter krävs det att tjänstedesignern pratar med användarna och har en struktur för att samla in informationen. Detta för att förstå vilka användarnas drivkrafter, mål och frustrationer faktiskt är. Att gå från att anta och tro till att faktiskt veta, avslutar Matilda Teir.

Sidan publicerades