Legorobot

Prova digital teknik för att våga

Medarbetare i Umeå kommun samlades i slutet av maj för att lära sig mer om ny digital teknik. Deltagarna fick testa sensorer, att programmera lego, prova på hololens, ansiktsigenkänning och sov- och matningsrobotar.

Affärsutveckling genom digital transformation måste börja hos oss själva och ett steg på vägen är att ge näring åt en digital kultur.

Jenny Lindgren, e-servicestrateg Umeå kommun, hälsade alla välkomna och uppmuntrade till att våga:

– Ingen generation har gjort det här före oss, vi gör detta för våra barn och för oss själva. Med mod och trygghet så kan vi skapa en digital kultur.

Dammsugarrobot och matningsrobot

Under förmiddagen fick medarbetarna i grupper besöka olika stationer. Bland annat visade socialtjänsten hur de arbetar med ny teknik. De använder sig till exempel av en dammsugarrobot på ett korttidsboende för brukare med kognitiva svårigheter för att frigöra tid för personalen. Brukarna får plocka bort i sina rum tillsammans med personal på kvällen, sen dammsuger roboten under dagen och rummet är städat då brukaren kommer hem.

Socialtjänsten har också en matningsrobot ute hos brukare på prov. Roboten gör att brukaren kan delta i måltider på sina egna villkor, utan att behöva hjälp av en assistent för att äta.

Enkel programmering med Lego-robotar

En representant från Umevatoriet (snart Kuriosum) berättade om sitt arbete att vara en resurs för barn i årskurs 4 och 5, men också för lärare och vuxna. Insatserna behövs för att sänka tröskeln och våga, programmering behöver inte vara så svårt.

Kommunens medarbetare fick själva använda sig av blockprogrammering, en sorts visuell programmering, för att få Lego-robotar att följa linjer, snurra runt en stol och liknande. En av deltagarna var mycket nöjd med dagen:

– Det var väldigt roligt att programmera roboten, och inspirerande att se hur andra verksamheter arbetar med digitalisering.

Sidan publicerades