Om Insidan

Insidan är Umeå kommuns personaltidning på webben, ett forum för värdeskapande kommunikation som samlar alla medarbetare kring det gemensamma uppdraget – att ge bästa möjliga service till kommunens invånare.

I Insidan berättar vi om händelser och medarbetare i kommunen. Du kan läsa om vad som är på gång, inspireras av andra verksamheter och medarbetare och själv bidra med tips och inspiration. Vi vill med Insidan skapa vi-känsla, nytta och glädje för alla medarbetare och bättre och effektivare service till invånare.

Artiklar och tema

Artiklar i Insidan publiceras från alla verksamheter. Normalt är artiklarna fristående från varandra, men vid behov kan flera artiklar med ett särskilt tema publiceras. Det beror på vad som är aktuellt att skriva om.

Redaktion, lämna tips och synpunkter

Redaktionen består av medarbetare på kommunikationsavdelningen och kommunikatörer i verksamheterna. Redaktionen tar gärna emot tips, förslag och bidrag till innehållet från medarbetare i kommunen.

Kontakta redaktionen, lämna tips och synpunkter

Inskickat material

Insidan ansvarar för innehållet i det publicerade materialet. Redaktionen förbehåller sig rätten att redigera och göra urval i insända bidrag. Insända bidrag kan publiceras anonymt, men redaktionen måste alltid veta namnet på dig som har lämnat bidraget.

Redaktionen förbehåller sig rätten att använda och publicera inskickat material på webbplatsen (www.umea.se/insidan) och i kommunens övriga kanaler, till exempel på sociala medier.

Rättigheter och medgivande

Du får inte skicka in bilder som är tagna från andra webbplatser eller fotograferade av andra personer. Du måste själv äga materialet. Personer som finns med i materialet måste också ha gett dig medgivande att materialet får publiceras.

Material och inlägg

Material, inlägg och kommentarer från medarbetare och läsare ska lyfta fram frågor, diskussioner, förslag och annat som relaterar till Umeå kommuns verksamheter. Insidan är inte en plats för politiska frågor och diskussioner.

När du använder ett av Insidans forum är du själv ansvarig för dina inlägg. Det innebär att du som är användare kan ställas till svars för dina inlägg.
Inläggen på www.umea.se/insidan får inte innehålla:

  • hets mot folkgrupp eller annat av rasistisk karaktär
  • kränkande uppgifter som förtal eller förolämpning hot eller stötande uppgifter
  • olaga våldsskildring
  • pornografi
  • uppgifter som utgör upphovsrättsintrång
  • spridning av datavirus
  • uppmaning till brott.

Redaktionen tar bort olämpligt innehåll.

Sidan publicerades