Sporren Hyllar och gratulerar

Årets utmärkelse Sporren Hyllar tilldelas i år...

Hörnefors Centralskolas kök!

Av årets inkomna nomineringar beslutade Sporrens styrelse vid senaste styrelsemötet att ”Hörnefors Centralskolas kök” kammar hem vinsten. Vinnare av utmärkelsen Sporren Hyllar gratuleras som vanligt med diplom och en gåva, som detta år är ett personligt presentkort.

Sporrens ordförande Tordleif Hansson och Anna Adolfsson fick det stora nöjet att överlämna Sporrens hyllning i Teams via chef Karin Risberg till Katarina Arvidsson, Monica Rönnlund, Johanna Rath, Junthida Gidlund och Andreas Brännlund.

Motivering: "Sporren hyllar Hörnefors Centralskolas kök för att ni varje dag värnar om och fokuserar på era matgäster och ser kollegorna i det egna arbetslaget. Öppenhet för förändring och utveckling där alla medverkar är ledord för verksamheten tillsammans med omtanke och hög servicegrad.
Ert inkluderande arbetssätt och förverkligande av idéer och förbättringsförslag som kollegorna i arbetslaget initierar sporrar oss alla!"

Foto: Karin Risberg

Sidan publicerades