Ange alt-text; vad bilder föreställer.

Anmälan öppen till Born to move –  vår nya barnträning!

Nu är anmälan till premiären av Born to move öppen. Från och med hösten 2023 kommer vi att erbjuda LesMills koncept för barnträning, Born to move, för barn mellan 2 och 8 år. Kurserna startar under vecka 37.

LesMills är en väletablerad aktör på träningsmarknaden, så väl för vuxna, ungdomar som för barn. Born to move är ett koncept där barn mellan 2 och 8 år får röra sig på ett lekfullt sätt till musik. Det finns flera olika grupper och varje grupp är väl anpassad för åldern på barnen. Klasserna är indelade i åldersgrupperna 2–3 år, 4–5 år (förskola) samt 6–8 år (förskoleklass och årskurs 1). Alla kurser är 10 veckor långa.

Terminen avslutas med en show där barnen får visa upp vad de lärt sig.

Kursen kostar 1 195 kronor per termin med kursstart under vecka 37. Läs mer och anmäl dig via länken nedan.

Mer information

Sidan publicerades