Kan tyvärr inte skriva ut startsidan.

Startsidan

  • Tack för era donationer

    Genom att erbjuda oss böcker bidrar ni till att utsorterade titlar inte försvinner ur bibliotekssystemet utan finns att fjärrlåna i framtiden.
  • Någon bläddrar i en bok

    Frågor från gallringswebbinarium

    Hur bör man tänka om flera delar i en serie är försvunna/gallrade? Hur ska man tänka kring gallring av ljudböcker? Nu finns frågor och svar att ta del av.

Sveriges depåbibliotek och lånecentral

Sveriges depåbibliotek och lånecentral underlättar för biblioteken att ge en effektiv och jämlik informations- och litteraturförsörjning till sina låntagare genom fjärrlån, stöd och kompetensutveckling inom kompletterande medieförsörjning.

Depåbibliotekets samling har byggts upp genom donationer från bibliotek runt om i landet. Lån förmedlas både från depåbiblioteket och från Umeå stadsbibliotek.

Sveriges depåbibliotek och lånecentral är Kungliga bibliotekets partner i det nationella samverkans- och utvecklingsuppdraget.