Hanna Hallnäs

Hanna Hallnäs, doktorand vid Högskolan i Borås (fotograf: Suss Wilén)

Forskning pågår – tre frågor till Hanna Hallnäs

Vid webbinariet om mediestrategiskt arbete 10 februari deltog Hanna Hallnäs, doktorand vid Högskolan i Borås. Hon berättade om sitt nystartade forskningsprojekt där fokus är på (lärosätes)bibliotekens samlingar och vilken betydelse de har för (lärosätes)bibliotekens identitet. Vi ställde några frågor…

Hur går det?

  • Jag startade som doktorand 1 september förra året och är med andra ord alldeles i början av min resa. Sedan starten har jag ägnat min tid åt att fundera på vad jag vill genomföra för studie; dess fokus, vilka metoder som kan användas, teorier osv. Jag har också läst en väldans massa texter kring bibliotek i allmänhet och dess samlingar i synnerhet. Det som slår mig är hur biblioteken genom historien alltid klarat av att anpassa sig till förändringar i samhället och fortfarande betraktas som en viktig institution i samhället. Det är häftigt!

Hur tänker du in de digitala samlingarna i din forskning? (Digitalt/ fysiskt…)

  • Jag är intresserad av alla typer av samlingar/material som lärosätesbiblioteken hanterar idag. För mig är digitaliseringens intåg och hur det förändrade samlingarnas innehåll och förutsättningar spännande; vi gick från att hantera tryckt material till att ha samlingar av alla möjliga format. Med sådana samlingar blir också bevarandefrågan extra intressant: hur arbetar biblioteken med att bevara allt det material som samlingarna består av?

Hur kan vi följa dina resultat framöver?

  • Jag hoppas få möjligheten att beskriva mitt forskningsprojekt löpande under min doktorandtid. Det är ett sätt för mig att få input från bibliotekarier runt om i landet, något som jag värdesätter, men det är också en metod för att nå ut med min forskning. Så jag hoppas vi ses framöver! Vill man komma i kontakt med mig direkt kan ni kika in på Högskolan i Borås webbplats: https://www.hb.se/forskning/forskningsportal/forskare/HHA/ Länk till annan webbplats.


Hannas bildspel från webbinariet 10 februari finns att ta del av under Stöd och kompetensutveckling Länk till annan webbplats..

Sidan publicerades