Marskonferensen - i år i maj

Marskonferensen 2022 är fysisk och brännande het och går under temat ‘bibliotekens bestånd’.

Bibliotek borde brännas då och då

Vävenscenen i Umeå tisdag-onsdag 24-25 maj. OBS! Nytt datum!

Programmet kan komma att ändras lite på grund av datumflytten.

I bibliotekslagen står att Folkbibliotekens utbud av medier och tjänster ska präglas av allsidighet och kvalitet och att folkbiblioteken ska särskilt främja läsning och tillgång till litteratur. För en kompletterande informations- och medieförsörjning ska det finnas en eller flera lånecentraler.

I lagen står det också att högskolebiblioteken vid alla universitet och högskolor ska svara för biblioteksverksamhet inom de områden som anknyter till utbildning och forskning vid universitetet eller högskolan.

Det som i princip förenar alla olika bibliotek är att det finns ett mediebestånd som vi arbetar med utifrån olika principer och idéer.

Program och anmälan Länk till annan webbplats, öppnas i nytt fönster.

Sidan publicerades