Mikrofon och texten MEDIEKONFERENSEN 2023

Välkommen till årets Mediekonferens!

Tisdag 14 mars finns tillfälle att ägna sig åt frågor om hur ny teknik, nya rum och nya läspraktiker påverkar bibliotekens samlingar och besökare.

Vilken samling möter biblioteksanvändaren? Mediekonferensen 2023

Program (13-16):

Gemensam mediehantering på Biblioteken i Malmö

Peter Stenberg, Linnea Ekström och Elin Lundberg från Biblioteken i Malmö gör nedslag i flytande bestånd, gemensamma inköp och införandet av IMMS (Intelligent Material Management System) som är ett algoritmbaserat medielogistiksystem. Lovisa Liljegren som skrivit ett examensarbete i ämnet bidrar med sina slutsatser och reflektioner.

”Medierna är det första som ska synas”

Gävle stadsbibliotek genomgår stora förändringar. Det gamla biblioteket är rivet och verksamheten bedrivs i en tillfällig, mindre lokal i väntan på ett nytt kulturhus. Petra Jonsson och Anki Bos samtalar om mediernas roll och plats i biblioteksverksamheten.

Ljudböcker, unga och nya läspraktiker

Utifrån sin avhandling kommer Elisa Tattersall Wallin berätta om nya läspraktiker som uppstår när ljudböcker används via appar och vilken roll ljudboken har i ungdomars vardagsrutiner. Dessutom kommer hon presentera aktuell statistik från den årliga SOM-undersökningen kring läsning i digitala bokformat.


Konferensen sker digitalt och är kostnadsfri.

Arrangörer: Region Gävleborg, Biblioteksutveckling Östergötland, Västra Götalandsregionen, Sveriges depåbibliotek och lånecentral

Sidan publicerades