Legorobot

Webbinarium, torsdag 10 februari 13.15

En eftermiddag med kunskapsutbyte och samtal kring mediestrategiskt arbete.

Program

13.15 Välkommen!

Inledning med Magdalena Sjöström och Bertine Pol Sundström.

13.30 Vad betyder samlingarna för bibliotekens identitet?

Hanna Hallnäs, doktorand vid Institutionen för biblioteks- och informationsvetenskap, Högskolan i Borås,
presenterar tankarna kring sitt doktorandprojekt där fokus är på (lärosätes)bibliotekens samlingar och
vilken betydelse de har för bibliotekens identitet. Projektet är alldeles i sin början och tanken är att bjuda in till diskussion kring bibliotekens samlingar.

14.00 Pliktmaterialutredningen som demokratisk resurs

Remissvar från Föreningen regional biblioteksverksamhet och Region Blekinge på ”Papper, poddar och … Pliktmateriallagstiftningen för ett tryggat källmaterial” (SOU 2021:32)
Kristina Hedberg och Emelie Lavesson, Biblioteksutveckling Blekinge Kronoberg

14.30 Paus

14.45 Kom igång med gallring - från modell till praktiskt genomförande

Ingalill Stenmark och Victoria Edman, Sveriges depåbibliotek och lånecentral introducerar modellen CREW som kan förenkla arbetet med gallring. Irene Norberg, Lycksele bibliotek berättar hur de har tillämpat den utifrån lokala förutsättningar.

15.45 Summering, tack för idag!


Anmälan

Anmälningstiden har gått ut. Webbinariet är kostnadsfritt, men kan inte ses i efterhand.

Vid frågor, mejla till sverigesdepabibliotek@umea.se

Arrangörer: Sveriges depåbibliotek och lånecentral, Kultur Gävleborg, Regionbibliotek Östergötland


Med reservation för ev förändringar


Sidan publicerades