Nyhetsarkiv

  • Nu riggar Umeå400!

    Våren 2021 riggar och rustar Umeå400-projektet som bäst. Planerar gör vi i samverkan med många olika aktörer och att det är mycket på gång råder det inga tvivel...
  • Evenemang och aktiviteter

    En hel del av det som händer under 2022 är fortfarande i en tidig planeringsfas, men låt oss börja med det vi vet just nu blir en del i Umeå400-programmet!
  • Stöd till föreningar

    Med start 18 maj kan ideella föreningar söka stöd för att genomföra arrangemang eller projekt som en del i Umeås 400-årsfirande. Det blir en sökomgång under vår...