Bild

Boken "Husen som överlevde Umeå" släpps i december.

Boksläpp som ger en försmak av Umeås 400-årsfirande

Husen som överlevde Umeå släpps lördag 11 december. En bok som har anpassats till Umeås 400-årsfirande som stad och som innehåller mängder av illustrationer.

Husen som överlevde Umeå är författad av Bo Sundin, tidigare länsantikvarie vid Länsstyrelsen Västerbotten. Boken omfattar 646 sidor och 460 illustrationer, och den ingår som publikation nr 87 i Kungl. Skytteanska Samfundets Handlingar och utges av Mandatus förlag.

Boken är formgiven och tryckt genom h:ström – Text & Kultur AB i Umeå. Utgivningen har anpassats till Umeå stads 400-årsfirande 2022.

 

Husen som överlevde Umeå handlar om de 35 byggnadsminnen i Umeå kommun som är skyddade genom kulturmiljölagen. Den förmedlar ett annorlunda perspektiv på Umeås historia genom att den inte bara berättar om husen i sig utan också om de historiska sammanhangen, miljöerna
runt omkring husen, de personer som byggde dem, de som bodde där och vad som utspelats bakom fasaderna.

I boken speglas olika skeden i en stad som präglats av krigshändelser och bränder, men i senare tid också av en förändringsbenägenhet som inte alltid varit till gagn för stadens äldre byggnader och historia.

Kontakt för mer info om boken

bo.ing.sundin@gmail.comSidan publicerades