Av: Gunilla Samberg

Delta i konstprojektet Arvet efter Selma, Gerda och Lilly

För dig som känner dig vilsen i vår tid och vill samtala om det som händer dig i omvärlden. Du som vill uttrycka dina åsikter, få nya kunskaper och utmana dig själv. Vid tio träffar våren och hösten 2022 träffas gruppen som består av tre generationer kvinnor, kring viktiga teman som rättigheter, kropp, engagemang, lycka och demokrati. Konstnärlig ledare är Gunilla Samberg.

Projektet tar sitt avstamp i uppsatsen Askungen i Holmsund – sagan om Selma, Gerda och Lilly. De var hustrur till sågverksarbetare i början av 1900-talet som lämnade diskbänken och linneskåpet och tog steget ut mot samhällsengagemang och politiska uppdrag. Den skrevs 1988 av filosofie doktor Karin Nordberg inom ämnet idéhistoria. Karin benämner de tre kvinnorna samhällsmödrar i betydelsen av de som uthålligt och osynligt bidrog till välfärden.

Konstprojektet startar 17 maj

Det riktar sig till dig som vill delta i ett konstprojekt med feministiska förtecken. Projektet beskrivs enligt följande:

Vi lär av historiens samhällsmödrar. Vi skapar våra livsberättelser och ger dem en form. Vi aktiverar våra egna resurser. Målet är förundran. Att vi flyttar våra gränser och överraskar oss själva. Vi skapar en inspirerande föreställning där vi tillsammans har tagit steget till större öppenhet och empati.

Punkter från projektet

  • Vi lär av Selma Gerda och Lilly
  • Sommarutflykt till Norrbyskär 31 juli
  • Miniföreläsningar och diskussioner
  • Övningar med rörelse, röst, fantasi, poesi och bild
  • Kreativa uttryck med målning, dikt och broderi
  • Vi lär av kvinnliga konstnärer och författare
  • Vi prövar våra gränser, övar performance
  • Första träffen i maj månad, avslut i mitten av oktober.
  • De flesta träffarna ligger efter 11 september

Om projektet

Gunilla Samberg är konstnärlig ledare. Hon har lång erfarenhet av projektarbeten tillsammans med andra, exempelvis Molnskugga och Convoy från 2014 och Sar-a-spekter från 2021.

Arvet efter Selma, Gerda och Lilly genomförs i samarbete med Umeå konstförening och Sensus inom ramen för Umeå 400.

Sidan publicerades