Musik, dans, historia och konst – ytterligare sex föreningar har fått bidrag

Stumfilmskonsert, kammarmusik, dansföreställning för barn, Umeås bebyggelse under 400 år, en orienteringskarta som berättar Umeå stads historia och konst med utgångspunkt Umeälven. Nu har ytterligare sex föreningar fått bidrag för arrangemang under jubileumsåret 2022.

Följande arrangemang har nu beviljats stöd:

Stumfilmskonsert Nosferatu, Make it sound
Stumfilmskonsert till filmen Nosferatu på Ersboda folkets hus. Filmen Nosferatu hade 2022 premiär för 100 år sedan.

Kammarmusik i jubileumsstaden Umeå, Umeå kammarmusikförening
Fyra konserter belyser kammarmusikens historia i Umeå genom att; använda konsertlokaler som var viktiga i äldre tid, erinra om en historiskt intressant konsert 1903 (med besök av Wilhelm Stenhammar) och lyfta fram en musikhistoriskt betydande Umeåtonsättare (Wilhelm Peterson-Berger).

Blöt - en dansföreställning utomhus för förskolebarn, Nomo Daco
Ett lekfullt och poetiskt solo för de minsta förskolebarnen i åldrarna 1-3 år. Föreställningen presenteras på lekplatser och möter barnen i en upplevelse kring vatten och dess fasett av fantastiska egenskaper och kvalitéer. Fyra gratisföreställningar i Broparken, samt turné på förskolor.

Byggda spår av Umeås 400 år, Föreningen för byggnadskultur i Umeå
Framtagande av information till deras webbplats om Umeås bebyggelse under 400 år, på samma tema arrangeras föredrag. Föreningen tar fasta på historien, såsom den avspeglar sig i bebyggelsen, med en festlig inramning.

Interaktiv karta av Skoj på hoj, Folkrörelsearkivet i samarbete med Umeå orienteringsklubb (Umeå OK)
I projektet skapas en orienteringskarta med 20 kontroller som berättar om Umeå stads historia. I vissa fall kan även framtiden beröras, om den aktuella platsen står inför en känd förändring eller exploatering. Projektet utförs i samarbete med Västerbottens största orienteringsklubb, Umeå OK och konceptet "Skoj på hoj". Cykelorienteringen Skoj på hoj når årligen ut till tusentals Umeåbor i alla åldrar.

Älven, Konstfrämjandet i Västerbotten
Med utgångspunkt i Umeälven ämnar projektet lyfta några av samtidens viktiga frågor såsom miljö och hållbarhet, och reflektera kring konstens i nuvarande miljösituation.
Sex konstnärer kommer att bjudas in via open call för att utgöra en arbetsgrupp som följer varandra och älven under året. Bland annat workshops, vandringar och expeditioner kommer att genomföras tillsammans med inbjudna samarbetspartners och allmänhet.
Ambitionen är att skapa ett platsspecifikt kollektivt arbete som genomförs och visas i och längs med Umeälven.

Sök stöd

Fram till 15 maj 2022 kan föreningar söka bidrag för att genomföra arrangemang eller projekt under jubileumsåret då Umeå fyller 400 år.

Sidan publicerades