Umeå, flygbild på vintern, med skylt "Ubmeje"

Sämij ålmagenbeäjvvie åvvaduvva fïlmijne Ubmejen bïjrra*

Umeå 400-logotyp, samisk, med text "Ubmeje"

*Samiska nationaldagen firas med en film om Ubmeje (umesamiska). Ubmeje är Umeå på umesamiska. Ubmeje är en del av Sápmi, det område där samer har funnits, bott och verkat under lång tid. Filmen visas här på webbplatsen och på skärmen vid Studio 400 på Rådhustorget 6 februari. Ubmeje är Umeå och Umeå är Ubmeje.

– Den här filmen fyller en viktig funktion för oss alla som en påminnelse om att vi lever i Saepmie (sydsamiska) och att Ubmeje är en del av det. Det samiska är en del av vår lokala historia, men också i allra högsta grad något verkligt, modernt och levande i dag, här och nu, säger David Kroik, språkrör för Delegationen för samiska frågor i Umeå.

Umeå ligger i det umesamiska området, som täcker en stor del av Västerbottens län och södra delen av Norrbottens län. Umesamiska är ett av de fem samiska språken som av hävd talas i Sverige och språket användes i de äldsta böckerna som trycktes på samiska i Sverige med start på 1600-talet.

Umeå heter Ubmeje på umesamiska, ett namn som staden delar med älven. Namnet är ljudbeskrivande och kommer av älvens forsar och betyder ungefär ”den brusande” eller ”den dånande”.

– Att lyfta och synliggöra namnet Ubmeje ger majoritetsbefolkningen en signal att den samiska kulturen är en naturlig del av Umeå. Det är också ett led i att höja status för de samiska språken och bidra till att revitalisera dem, säger Peter Steggo, minoritetssamordnare, Umeå kommun.

Film på umesamiska (svensk text)

Film på svenska (svensk text)

Mer information

Umeå kommun ingår sedan 2010 i förvaltningsområdet för samiska. Det innebär att samiska språk och samisk kultur har ett förstärkt skydd enligt lagen om nationella minoriteter och minoritetsspråk. Samer är ett av världens urfolk med egen kultur, eget språk, gemensam historia och egna sedvänjor. Umeå är en del av Sápmi, ett område där samer alltid har bott, verkat och utövat sin kultur. Umeå har fortfarande stark samisk närvaro med samisk befolkning och samiska institutioner, till exempel Svenska Samernas Riksförbund, Såhkie – Umeå sameförening och Umeå universitet som bedriver forskning och utbildning i samiska samhällsfrågor, kultur och språk.

Läs mer om lagen och kommunens minoritetsarbete på www.umea.se/minoriteter.

Läs mer om samer och samisk kultur på Samiskt informationscentrums webbplats Länk till annan webbplats, öppnas i nytt fönster. (www.samer.se).

Samiska nationaldagen firas 6 februari sedan 1992 för att högtidlighålla minnet av den första samiska kongressen som ägde rum denna dag 1917 i Trondheim. Samernas nationaldag firas i hela Sápmi.

Samisk flagga
"Ubmeje" skrivet i snö

Kontakt

Peter Steggo
minoritetssamordnare
Umeå kommun
070-201 04 95
peter.steggo@umea.se

Sidan publicerades