Sök stöd för arrangemang under jubileumsåret

Vill din förening vara med under Umeås 400-årsfirande? Idella föreningar kan söka bidrag för arrangemang eller projekt under jubileumsåret 2022.

Umeå400-projektet hoppas att många vill vara med i firandet och siktar på ett program som bygger på samverkan.

Det ekonomiska stöd som ideella föreningar kan söka är för att genomföra arrangemang eller projekt som en del i Umeås 400-årsfirande. Stödet går att söka fram till 15 maj 2022 för aktiviteter under jubileumsåret. Handläggning görs fem gånger under perioden.

Det ekonomiska stödet kan ideella föreningar som är registrerade i Umeå kommuns föreningsregister söka och det gäller sådant som har en tillfällig karaktär. Med stödet vill kommunen att fler ska ha möjligt att vara med i firandet.

Arrangemang och projekt kan till exempel knyta an till något av de teman som tagits fram för jubileet:

  • Älvslandskapet
  • Blicka mot framtiden
  • Cirkulär ekonomi och hållbarhet
  • Demokrati
  • Staden Umeå fyller år
  • Umeå ur ett historiskt perspektiv.

Projekt och arrangemang som får stöd ska vara öppna för alla att delta vid och de ska genomföras i Umeå kommun. Det är också möjligt att söka stöd för en förstärkning eller extra programpunkt vid ett befintligt evenemang, till exempel en festival.

Läsa mer om och gör ansökan Öppnas i nytt fönster.

Kontakter för mer information

Dan Vähä
Projektledare
070-665 45 60
dan.vaha@umea.se

Robert Tenevall
Kulturkonsulent
090-16 16 22
robert.tenevall@umea.se

Sidan publicerades