Renar på is

Foto, alla på sidan: Carl-Johan Utsi

Utställning visar renskötsel på Holmöarna

En fotoutställning i logen på Kafé Panget på Holmön skildrar renskötseln på Holmöarna i vinter. Utställningen har tagits fram av Holmöns hembygdsförening med foto av Carl-Johan Utsi. Se utställningen fram till sista augusti med samma öppettider som kaféet, eller några av bilderna här.

Under flera vintersäsonger har Ran sameby haft renar ute på Holmöarna då öarna ingår i samebyns vinterbetesområden. För öbor och besökare är det i modern tid en relativt ny företeelse att se ren på Holmön och även om sägnen säger att det var tre fiskesamer som först befolkade Holmöarna är det inte alla som vet att Holmöarna också är en del av Sápmi.

Att transportera hundratals renar till en plats en mil ut i havet är inte helt enkelt, vare sig logistiskt med lastbil, färja och osäkra isförhållanden eller i fråga om social acceptans i ett litet ösamhälle där ren för många av dagens öbor är ett främmande inslag. Men villkoren att bedriva renskötsel står inför stora utmaningar där förutsättningarna till följd av klimatförändringar, exploateringar och konkurrens om mark tvingar många renskötare att hitta nya lösningar och betesområden. För att klara påfrestande och allt mer osäkra vintrar med bristande betesförhållanden på fastlandet vände sig därför en grupp från Ran sameby till den yttersta utposten i öst, Holmön och Holmöarnas skärgård.

Carl-Johan Utsi är samisk stillbilds- och filmfotograf baserad i Jokkmokk med hela Sápmi som arbetsområde. Som erfaren renskötare har han en djup insikt i renskötselns förändrade villkor liksom människans och industrins inverkan på det nordliga landskapet och miljön. Han är prisbelönt för sin förmåga att gestalta de samiska narrativen och för att genom sitt konstnärskap stilistiskt och dokumentärt fånga, belysa och beröra förhållandet mellan människa och natur med Sápmi som utgångspunkt. Utsi har bland annat erhållit Skumpriset, Rosenströmska stipendiet och Weitsicht Award.

Mer information

Med anledning av Umeå 400 år har Carl-Johan Utsi på uppdrag av Umeå kommun fotograferat Ran Samebys närvaro på Holmöarna under ett besök i mars 2022. Utställningen har sammanställts av Holmöns hembygdsförening och gjorts möjlig med stöd från Umeå kommuns medel för landsbygdsutveckling.

Sidan publicerades