Bild på cykelbron i Umeå, fint upplyst i kvällsljus

Foto: Fredrik Larsson

Vems berättelse vill du höra?

Snart startar inspelningen av framtidshälsningarna. På temat "Mitt Umeå" är tanken att tal och berättelser tillsammans ska skapa en tidsbild av Umeå 2022 och bli Umebornas hälsning till framtiden. Vem vill du höra?

Som en del av 400-årsfirandet erbjuds Umebor hålla ett tal. Talen och berättelserna hålls på temat ”Mitt Umeå” och innebär att en umebo per dag formulerar egna tankar, delar med sig av en dikt, ett stycke prosa som någon annan, eller personen själv har skrivit. Det kan vara något väldigt personligt eller något mer universellt. Det kan vara berättelser om stadens betydelse, men också om förväntningar och visioner talaren har om framtidens Umeå. Vad som ska sägas bestämmer talaren helt själv, men det bör hållas relativt kort och hålla sig mellan 1-5 minuter.

Vems berättelse vill du höra?

Har du kanske något önskemål på en person som du vill se och höra som talare under året? Vill du kanske dela en berättelse själv? Hör i så fall av dig till Umeå 400-kontoret. Bland de namn som kommer in väljer sedan Umeå 400-kontoret ut talare kvartalsvis. Ambitionen är att täcka in ett tvärsnitt av befolkningen. Barn och unga, gamla, kvinnor, män. Infödda, inflyttade och utflyttade. Kända och okända, politiker, personer från olika yrkeskategorier och från olika stadsdelar.

Hur kommer det gå till?

Det kommer finnas olika alternativ för hur talen kommer hållas. Ett alternativ är att de utvalda själva spelar in talet/berättelsen på egen hand och skickar in det till Umeå 400-kontoret. Ett annat alternativ är att talare bokar tid och kommer till Umeå 400-kontoret där vi hjälper till med inspelningen. Ytterligare en variant är att det spelas in när personen håller sitt tal live vid något av de officiella Umeå 400-års arrangemangen. Gemensamt är att inspelningarna publiceras på det med talaren överenskomna datumet. Lämpliga webbbaserade plattformar för publicering undersöks nu närmare, och en mer detaljerad information kring detta kommer senare under hösten.

Varmt välkommen att lämna förslag på talare! Skicka ditt förslag till umea.400@umea.se


Mer information hittar du här.

Sidan publicerades