Marie-Louise Rönnmark

– Det känns bra att vi firar hela året, säger Marie-Louise Rönnmark i den här intervjun inför startskottet för Umeås 400-årsfirande på nyårsafton. Foto: Johan Gunséus.

Vi har mycket att vara stolta över

Efter 400 års stadsutveckling är det dags för Umeå att sträcka på sig lite extra under födelsedagsåret 2022. Vi ska fira vår historia, men framför allt blicka framåt.

– Det är viktigt att ha framtidstro även i tider av en pandemi, och vi har mycket att vara stolta över. Vi har vågat sticka ut och gå före. Umeå är den öppna staden och det ska vi värna om, säger Marie-Louise Rönnmark, ordförande i kommunfullmäktige och jubileumsårets styrgrupp.

I den här regionen har det funnits mänsklig närvaro i omkring 4000 år. Umeå som samhälle har under åren som gått haft flera olika placeringar – alltid med Umeälven som gemensam nämnare. Stadsrättigheterna tilldelades Umeå 1622 på dess nuvarande plats. Då hade staden 30 invånare.

400 år senare är Umeå norra Sveriges största stad. Här bor 130 000 invånare, det talas över 150 språk och här finns kreativa näringar och forskning i världsklass.

– Vi är den internationella staden. Det vi i dag talar om som umeåandan är att vi är öppna och nyfikna – egenskaper som ger oss en framtidstro och som gör att vi fortsätter utvecklas. Det är också vad som gör att många väljer att stanna kvar här, konstaterar Marie-Louise Rönnmark.

Marie-Louise vill särskilt lyfta fram kulturen, konsten och idrotten som en viktig del av Umeås DNA, något som vi renodlat sedan det tog fart under 1940- och 50-talet. När Sverige nämns i andra sammanhang är det ofta musik som kommer på tal, artister som inte sällan kommer från just Umeå.

Firar ljuset i mörkret

– Det känns bra att vi firar hela året. Föreningslivet kan ansöka om extra resurser till olika idéer, allt från att leta fram historiska platser till att lyfta konst på Umeälven. Det går även att boka in sig för aktiviteter i Studio400 på Rådhustorget. Det blir helt enkelt lite enklare att engagera sig på olika sätt, även i dessa pandemitider, menar Marie-Louise Rönnmark.

Självklart blir firandet lite extra festligt vid några särskilda tillfällen.

– Stadsfesten blir ett spännande inslag, liksom jubileumsceremonin den 22 juni. Att få fira Umeås 400 år som stad under en årstid när det i princip inte finns något mörker känns hoppfullt, säger en förväntansfull Marie-Louise Rönnmark.

I tider som dessa är det nog samtidigt en och annan som frågar sig om vi verkligen ska fira stort?
– Jag tycker det. Det är viktigt att ha framtidstro även under en pandemi, och vi har mycket att vara stolta över. Umeå är den öppna staden. Vi har vågat sticka ut och gå före. Det ska vi värna om, säger Marie-Louise Rönnmark.

Röster om framtiden

Apropå framtiden erbjuds alla umeåbor, gamla som unga, utflyttade och återvändare, möjligheten att dela med sig av en framtidshälsning. Det kan handla om allt från en historisk händelse till en betraktelse eller önskan om framtiden. Hälsningarna presenteras löpande under året på Umeå400-webben och förhoppningen är att många tar tillfället i akt att vara med.

De första framtidshälsningarna presenteras under Startskottet, på nyårsafton 2021 klockan 14.00 på Rådhustorget.

– Vi inleder firandet med en familjefest och fortsätter sedan hela året. Startskottet är till för umeåborna, besökarna, familjerna och barnen, avslutar Marie-Louise Rönnmark.

Så nu ser vi fram mot ett fantastiskt firande där vi alla ska kunna känna oss stolta över vår stad.

Vi firar Umeå tillsammans.

Sidan publicerades