Ytterligare tio föreningar får bidrag för att fira Umeå 400 år

Nu har ytterligare tio föreningar beviljats stöd för arrangemang under jubileumsåret 2022. Det bjuds bland annat på disco för barn hela mars med Junis, berättarvandringar längs Umeälven med Berättarnät i Norr och föreläsningar om Norrbyskär och demokratin med Norrbyskärs konstförening.

Följande arrangemang har nu beviljats stöd:

Mötesplats Stöcke – erfarenheter och lärdomar, Stöcke IF

Mötesplats Stöcke ska invigas. I samband med öppningen kommer det vara inspirations- och informationsarrangemang om historien kring huset samt hur man ser på framtiden. Mötesplats Stöcke har byggts med rörelserikedom som kompass och är resultatet av demokratiskt samskapande i do-it-yourself-anda. Invigningen äger rum 9 april.

Arvet efter Selma, Gerda och Lilly, Umeå konstförening

Ett projekt som ska landa i ett performanceverk av konstnären Gunilla Samberg. Projektet tar avstamp i uppsatsen ”Askungen i Holmsund – sagan om Selma, Gerda och Lilly”, hustrur till sågverksarbetare i början av 1900-talet som lämnade diskbänken och linneskåpet och tog steget ut mot samhällsengagemang och politiska uppdrag. Uppsatsen skrevs 1988 av fil dr Karin Nordberg inom ämnet idéhistoria. Karin benämner de tre kvinnorna samhällsmödrar i betydelsen av de som uthålligt och osynligt bidrog till välfärden.

Internationell ungdomsträff i anslutning till Oocup, Umeå orienteringsklubb

17–21 juli arrangeras en internationell femdagarstävling som heter Oocup. Arrangemanget drar cirka 1 500 personer från cirka 25 olika länder. Föreningen vill visa upp Umeå från sin bästa sida och fira 400 år med en social, lekfull och drogfri ungdomsträff för deltagare i åldrarna 13–20 år.

Fira Umeå 400 år på Lyan, Junis

Då Umeå fyller 400 år vill Junis Umeå fira detta på Lyan, Skolgatan 48, med disco varje lördag under mars 2022.

He U-um: en berättarvandring längs Umeälven, Berättarnät Norr

He U-um betyder det brusar på Umemål och syftar till bruset från Umeälven. Projektets mål är att genomföra en berättarvandring längs Umeälven med fem stycken berättarstopp och en stor final i Broparkens amfiteater där berättande varvas med sång och musik. Samtliga berättelser som ska framföras är hämtade ur Umeås historia

Norrbyskär och demokratin, Norrbyskärs konstförening

Föreningen vill sprida kunskap om hur en perifer del av Umeå har uppstått, utvecklats. Projektet omfattar fem sammankomster på olika teman, bland annat föreläsningar om arkitekturen, demokratins framväxt, en berättarföreställning om kvinnornas arbete med hemmet i en patriarkal ordning, konsten som misshagat makthavare. Sammankomsterna genomförs i juli eller augusti.

Jordens cirklar, Umeå barockkör

Två konserter med musik till stor del hämtad från engelsk barock och renässans dvs komponerad sent 1500-tal till tidigt 1700-tal. Föreningen vill bjuda intresserade umeåbor på vacker körmusik från barock och renässans dvs från den tid Umeå blev stad. Arrangemanget kommer att hålla till i Backenkyrkan och Rosornas kyrka i Hörnefors 14 maj och 22 maj.

Trygghetsskapande – hur och för vem? Bokkafé Angbett

Seminarieserie som ges på Ersboda folkets hus och kulturhuset Klossen med bland annat forskare och deltagare från föreningslivet. Föreningen vill med dessa seminarier skapa diskussion kring hur trygghet skapas i en stad. Vad innebär ökad övervakning och polisnärvaro för medborgare på ett område. Vad kan trygghetsskapande vara och hur kan det uppnås i en stad som Umeå.

Utomhusbio med Sune Jonsson centrum för dokumentärfotografi, Folkets bio Umeå och Umeå europeiska filmfestival

Folkets bio vill uppmärksamma stadens 400 års jubileum med att lyfta fram filmer gjorda av Sune Jonsson, filmer som speglar förutsättningarna för att leva i norr förr i tiden. Många känner Sune Jonsson mest som en fotograf, men i samarbete med Västerbottens museum vill folkets bio skapa ett program med Sune Jonssons dokumentärfilmer. Visningen sker utomhus på Gammlia i samband med Umeå Europeiska Filmfesstival.

Bastusamtal med perspektiv på Umeå, Ögonblicksteatern

Ögonblicksteatern vill arrangera två samtal för allmänheten som kretsar kring klass, mellanförskap och uppväxt såväl som jämställdhet. Aktiviteterna förläggs i Umeå Centrum och i stadsdelen Carlshem. Samtalen genomförs i teaterns dambastu på hjul, som byggdes under ett av teaterns tidigare demokratiprojekt – Bastuklubben.

En inbjuden panel sitter i bastun och samtalet når ut till åhörare som sitter utanför bastun. Samtalen kommer även spelas in som podd. I anslutning välkomnar vi även åhörarna att själva ta plats i bastun för egna bastusittningar och för samtal i ett tryggt rum. Dambastun som vanligtvis är separatistisk för kvinnor kommer nu även att välkomna män in i bastun vid ett av samtalen, för att ge möjlighet för alla oavsett kön att träna sig på att praktisera systerskap. Arrangemangen genomförs 1 juni samt 25 november.

Sök stöd

Fram till 15 maj 2022 kan föreningar söka bidrag för att genomföra arrangemang eller projekt under jubileumsåret då Umeå fyller 400 år.

Sidan publicerades