Vy över Umeåälven.

Umeå stad, troligen år 1894. Utsikt från kyrktornet mot väster. Foto: Jonas Nordstrand.

Historien om Umeå

Under jubileumsåret samlar och sprider vi berättelser om Umeås historia, om det som har format Umeå och gjort staden till den plats där vi är i dag, om föreningar, idrottsrörelsen, kulturen, kyrkligheten, politiken, om näringsliv, utbildning och myndigheter. Människoöden och händelser är självklart viktiga inslag, liksom älvslandskapets betydelse.

Artiklar sampubliceras med Västerbotten förr och nu

I ett samarbete med nättidskriften "Västerbotten förr och nu" publicerar vi en rad historiska artiklar med temat Umeå 400 år. Nättidskriften är en fristående fortsättning på tidskriften ”Västerbotten” som fanns mellan åren 1920 och 2014. Artiklarna har bäring på västerbottnisk kultur, kulturhistoria och historia med bred förankring i länet.

Sidan publicerades