Beläggning allmänt

Krav

Material med god friktion ska väljas. Se vidare krav på friktion för bitumenbundna ytor i VTK väg.

Betong- och natursten ska spännas in mot planteringsytor med exempelvis storgatsten eller kantsten.

Riktlinjer

I första hand bör standardmaterial och enhetliga ytor eftersträvas.

Betongplattor bör användas på gångbanor i centrumfyrkanten, övriga gångbanor samt cykelbanor beläggs med asfalt. Mellan cykelbana och körbana ska asfalt möta asfalt (se typritning). Kantsten ska inte användas vid överfart mellan cykelbana och gata.

I normalfallet används plattstorlek 350x350 och hållfasthetsklass 3 (körbara plattor).

Viktigt att beakta vinterförhållanden, snövallar med mera, när man konstruerar gång- och cykelbana parallellt med gata. Rännstensbrunnar ska alltid placeras i lågpunkter, även på gång- och cykelbanor.

Sidansvarig

Erland Jonsson
erland.a.jonsson@umea.se

Revidering: 2015-12-01

Sidan publicerades