AMA

Krav

AMA Anläggning 20 och AMA EL 19 ska användas vid projektering för Umeå kommun, Gator och parker. Observera att mallarna inte fråntar projektören dennes ansvar. Vid projekteringen ska även RA Anläggning 20, MER Anläggning 20 och RA EL 19 användas.

Administrativa föreskrifter

Upprättas av konsulten i samarbete med beställaren (AF AMA 12). En mall tillhandahålls i AMA beskrivningsverktyg som konsulten ska använda i beskrivningsarbetet.

Konsulten ska samordna administrativa föreskrifter med övriga handlingar.

Ej prissatt mängdförteckning

Konsulten ska upprätta en ej prissatt mängdförteckning enligt Anläggnings AMA20. Mängdförteckningen utformas så att kostnader för gatuanläggning, VA samt andra ledningsarbeten kan särskiljas. Exempel tillhandahålls av beställaren.

Text, sorter och mängder ska vara låsta för redigering. Förteckningen ska summera totalkostnad för respektive del (exempelvis gata, VA, FV, Elnät, Bredband, Tele och så vidare), vilket innebär ett manuellt arbete med excelfilen.

Vid upprättade av mängdförteckning Mark ska alla enheter kontrolleras gentemot MER Anläggning 20. I de fall MER Anläggning 20 frångås ska tillägg och komplettering av särskilda mät- och ersättningsregler upprättas.


Revidering: 2021-11-01

Sidan publicerades