Parkering

Parkeringar målas i enlighet med mått i VGU. Längsgående gatumarksparkering målas generellt inte. Undantag kan göras i de centrala delarna (centrumfyrkanten) där utmärkning i gata ibland görs, dock sällan med målning.

Riktlinjer

Som stöd vid projektering används VGU och SKR:s ”Policy för parkering”.

Sidansvarig

Jonas Sörlén
jonas.sorlen@umea.se

Sidan publicerades