Trafikanordningsplan – vägvisning, tillfällig

Frågor som berör omledning av trafikanter runt arbetsområdet ska i god tid samrådas med ansvariga på Gator och parker.

Trafikanordningsplan för arbetsplatsen ska upprättas av entreprenören. Vi tillämpar det regelverk som finns beskrivet i Handbok Arbete på väg (SKR 2014) samt Handbok för gatuarbete i tätort (SKR 2019).

Utöver det som anvisas i handboken har Umeå kommun särskilda krav på trafikanordningsplaner som inkräktar på gatumark där klimateffektiva resor sker. Gator och parker informerar om vilka sträckor som kan beröras vid förfrågan.

För att ansöka om Trafikanordningsplan använder du e-tjänsten ISY Case. Både den som bereder ärendet och den som söker tillstånd (ansökande bolag) måste registrera sig för att få tillgång till e-tjänsten. Denna tjänst finns på Umeå kommuns webplats. http://www.umea.se/trafikanordningsplan Öppnas i nytt fönster.

Trafikanordningsplanen ska godkännas av väghållningsmyndigheten innan arbetet påbörjas.

Ansvarig arbetsledare hos entreprenören ansvarar för att trafikanordningsplanen alltid följs. Utmärkningsasvarig ska finnas tillgänglig under tiden för arbetet.

Entreprenören ansvarar för allt utmärknings och avstängningsmaterial samt eventuell annullering av befintliga linjer, även om detta av praktiska skäl måste utföras utanför arbetsområdet.

Sidansvarig

Jonas Sörlén
jonas.sorlen@umea.se

Sidan publicerades