Nyhetsarkiv hemtjänstutförare

  • Nytt meddelandeblad

    Reviderade allmänna råd om kunskaper hos personal inom äldre och funktionshinderomsorgen
  • Ny rutin kring måltidsservice

    Från 1 februari meddelas alla ändringar av brukare som är över 65 år och har matelveranser från Måtidsservice till köket via Treservas meddelandehantering