Nyhetsarkiv hemtjänstutförare

  • Filmer om ät- och sväljsvårigheter

    Senior Alert och Logopedförbundet har lanserat 4 korta filmer om ät- och sväljsvårigheter hos äldre, i syfte att förebygga negativa konsekvenser av sväljsvårigh...