Avvikelserapport HSL

Ny uppdaterad mall för avvikelserapporter HSL.

Nu har MAS uppdaterat mallen som ska användas för den månatliga avvikelserapportering av HSL-insatser som ni finner under mappen "Avvikelser, lex Sarah, lex Mariah..."

Sidan publicerades