Behörighetsbeställning

Nu publiceras en ny blankett för behörighetsbeställningar.

Nu finns en ny blankett för beställning och avbeställning av behörigheter till kommunens verksamhetssystem. Som verksamhetschef för extern hemtjänst har du behörighet att använda denna beställningsblankett för att beställa till berörda medarbetare och ansvarar därefter också för att avbeställa och förlänga behörigheter vid behov.

På informationssidan under rubriken IT-system finner du länken till Beställning av behörighetsbeställningar Länk till annan webbplats, öppnas i nytt fönster..

Sidan publicerades