Beställ antigentest via intranätet, hämta PCR-test på hälsocentral

Från måndag 4 april 2022 förändras provtagningsrutiner för symptomfri vårdpersonal. Enligt rekommendationer från Vårdhygien sker screening av symptomfri vårdpersonal enbart på enheter med verifierat eller starkt misstänkt pågående utbrott av covid-19.

När screening är aktuellt sker det med antigentest. Från 4 april beställer chef antigentest för covid-19 via beställningsformulär.

Beställa skyddsutrustning Länk till annan webbplats, öppnas i nytt fönster.

Positivt antigentest vid screening ska alltid verifieras med ett PCR-test. Utlämningsstället "Baracken" på Gösta Skoglundsväg stänger. Hämta och lämna in PCR-test på någon av regionens hälsocentraler från och med måndag 4 april. Information om detta finns på Region Västerbottens webbplats.

Egenprovtagning för personal inom vård och omsorg Länk till annan webbplats, öppnas i nytt fönster. Länk till annan webbplats, öppnas i nytt fönster. (regionvasterbotten.se)

Definition utbrott

Med utbrott menas minst två vårdtagare med pågående covid-19 på samma enhet, där man vet eller starkt misstänker att smittspridningen har skett mellan vårdtagare som bor på enheten eller mellan vårdtagare och personal. Har du symptom som kan tyda på covid-19 ska du stanna hemma.

Rapportera åtgång av antigentest

Region Västerbotten står för kostnaden av de antigentest som använts i verksamheterna. Beställ därför bara för beräknad åtgång vid det aktuella tillfället och bygg inte upp lager i verksamheten av tester.

Arbetsgång

  1. Vid utbrott sker provtagning två gånger per vecka, enligt tidigare utskickad rutin. Enhetschef beställer det antal som den aktuella personalgruppen kommer att förbruka på 10 dagar (cirka tre test/person).
  2. Enhetschef rapporterar till verksamhetschef hur många test som har använts, ej testresultat.
  3. Verksamhetschef rapporterar antal test som förbrukats till kontaktperson på Region Västerbotten.

Mer information

Vårdhygiens rekomendationer och rutiner gällande covid-19 Länk till annan webbplats, öppnas i nytt fönster. Länk till annan webbplats, öppnas i nytt fönster. (regionvasterbotten.se)

Sidan publicerades