Driftavbrott i Treserva

Planerade driftavbrott i Treserva under 2023

IT meddelar att det framöver kommer ske planerade driftavbrott i Treserva med anledning av Microsoft säkerhetsuppdateringar av servermiljön.

Detta kommer ta cirka 2 timmar och kommer ske en gång i månaden, tredje tisdagen varje månad.

På informationssidan under rubriken IT-system så finns en förteckning med aktuella datum, skriv gärna ut och fäst på anslagstavla eller liknande och sprid till berörda.

 

Sidan publicerades