Fast omsorgskontakt

Riksdagen har beslutat att införa fast omsorgskontakt från och med 1 juli 2022.

Riksdagen har fattat beslut och sagt ja till regeringens förslag om att införa en fast omsorgskontakt för den som har hemtjänst. Den fasta omsorgskontakten ska tillgodose den enskildes behov av trygghet, kontinuitet, individ­anpassad omsorg och samordning när hemtjänstinsatser verkställs. Kravet träder i kraft 1 juli 2022.

Från och med 1 juli 2023 är det ett krav att den som utses till fast omsorgskontakt ska ha yrkestiteln under­sköterska.

I kommunens arbete med att gå från kontaktperson till fasta omsorgskontakt så har en ny rutin för det tagits fram. Vill ni ta del av den som inspiration när ni arbetar fram era egna rutiner så finner ni den nedan.

Ta del av kommunens rutin för fast omsorgskontakt som exempel , 491.1 kB, öppnas i nytt fönster.

Sidan publicerades