Ange alt-text; vad bilder föreställer.

Film påminner om vikten av att rapportera avvikelser

Nu finns en kort film (2 minuter) som tydliggör vikten av att registrera avvikelser. Se den gärna tillsammans i arbetsgruppen och diskutera hur ni kan bli ännu bättre på att rapportera. Kom ihåg att syftet med rapporteringen är att förbättra för brukarna.

Sidan publicerades