Förtydligande gällande förnyelse av delegering/nydelegering

Var går gränsen när det gäller förnyelse av en delegering och när det istället blir en ny delegering? Här kommer ett förtydligande.

  • För att det ska räknas som en förnyelse ska personen ha en giltig pågående delegering. Om delegeringen hunnit löpa ut inom närliggande tid (några veckor eller månader) till exempel på grund av tjänstledighet, ta kontakt med sjuksköterskan som då får göra en individuell bedömning huruvida man känner till personens kunskaper. Har det börjat gå närmare 6 månader från när den senaste delegeringen löpte ut så var det alltså cirka 1,5 år sedan personen gjorde ett kunskapstest senast, och hen bör då följa arbetsgången enl. nästa punkt.
  • Har personen haft delegering inom Umeå Kommun tidigare (inget tidsintervall är specificerat) ska personen göra Umeå Kommuns förberedande utbildning och sedan boka in sig för att göra digitalt kunskapstest på Ryttmästaren.
  • Har personen aldrig haft en delegering inom Umeå Kommun ska personen göra både Demenscentrums- samt Umeå Kommuns förberedande utbildning innan digitala kunskapstestet på Ryttmästaren.

Mer information

Samlad information om delegeringsförfarandet samt länkar till de förberedande utbildningarna hittar du på sidan Läkemedelsutbildning Länk till annan webbplats.

Sidan publicerades