Handläggning av bistånd

Den uppdaterade vägledningen för handläggning av bistånd enligt SoL med schablontider som publicerades den 230920 innehöll några formuleringsfel, så nu har bistånd rättat till dem och en ny rättad versiomn finns publicerad på Informationssidan för externa hemtjänstutförare i boxen "Handläggning av bistånd"

Sidan publicerades