Information rörande Ukraina

www.umea.se/ukraina samlar kommunen information och råd till invånare med anledning av Rysslands invasion och kriget i Ukraina. Där sammanfattas vad kommunen gör, vad invånare själva kan göra för att bidra och där erbjuds länkar till information från andra myndigheter. Sidan uppdateras och kompletteras efter hand.

Det är också viktigt att var och en ser över vilken beredskap man har i sin egna verksamhet för att så långt det är möjligt mildra negativa konsekvenser.

Målet är alltid att kärnverksamheten ska kunna fortgå, det gäller oavsett om det är planerade eller oplanerade driftstopp.

Så fundera över hur ni till exempel gör vid ett strömavbrott eller driftstörning i ett system och ni inte kommer åt personkort, schemaplanering, genomförandeplaner och dokumentation.

Säkra att det finns tillgång till aktuella uppgifter för varje brukare för att utföra den dagliga arbetet i pappersform förvarat på ett säkert sätt.

Sidan publicerades