Informationsblad för beställning av inkontinenshjälpmedel

Hemsjukvården har tagit fram ett informationsblad riktat mot omvårdnadspersonal.

I arbetet med att upprättat en ny rutin gällande inkontinens som omfattar dels utredning men även utprovning och beställning av hjälpmedel så har hemsjukvården tagit fram ett informationsblad riktat till omvårdnadspersonal och återfinns under rubriken Hälso- och sjukvård på informationssidan.

Hälso och sjukvård

Sidan publicerades