Inrapportering företagsuppgifter

Dags att rapportera in uppdaterade företagsuppgifter

På informationssidan finner du boxen "Inrapportering under året" och där finns enkäten om aktuella företagsuppgifter beträffande antal anställda och antal brukare den 1/10 som ska vara besvarad senast de 15/10. Därefter publiceras uppgifterna på er presentationssida över valbara hemtjänstutförare i Umeå kommun.

Kontakt

Har du frågor så kontakta;

Carina Edberg
Avtalscontroller
090- 16 18 25
carina.edberg@umea.se

Sidan publicerades