Kravet på kontinuerlig användning av munskydd tas nu bort

Från och med nu behöver munskydd endast användas vid vårdnära arbete, det vill säga vid brukarkontakt närmare än 2 meter. Förändringen kan göras tack vare den minskade smittspridningen i samhället.

Beslutet att ta bort kravet på kontinuerligt munskydd inom äldreomsorgen är fattat av äldreomsorgsdirektör Pernilla Henriksson i samråd med MAS och verksamhetschefer utifrån rekommendation från Vårdhygien, Region Västerbotten.

Rutiner för vårdnära arbete gäller som tidigare

Vi fortsätter att arbeta enligt samma rutiner kring skyddsutrustning och basala hygienrutiner inom vårdnära arbete som tidigare tills annat beslutas.

  • Håll 2 meters avstånd
  • Använd munskydd i vårdnära arbete när 2 meters avstånd inte kan hållas
  • Tvätta händerna ofta, följs de basala hygienrutinerna
  • Stanna hemma vid symtom som kan tyda på covid-19
Sidan publicerades