Matinköp på internet

Projektet Matinköp via internet avbryts i väntan på vägledning från SKR.

Målsättningen har varit att frigöra omvårdnadspersonal från att stå i butikerna genom att inköp ska kunna göras på internet. På grund av juridiska svårigheter så har nu projektet avbrytits i väntan på det arbete som pågår på Sveriges Kommuner och Regioner (SKR) och som väntas ge stöd och rekommendationer.

Sidan publicerades