Ökad spridning av Covid-19 och influensa

Spridningen av covid -19 pågår fortfarande och ökar. Samtidigt pågår också spridning av influensa och andra luftvägsinfektioner. Med anledning av det har Vårdhygien uppdaterat sina riktlinjer.

På Vårdhygiens hemsida finns uppdaterade och aktuella riktlinjer och rutiner. Nytt är att rutinerna för covid och influensa i så stor utsträckning som möjligt är likriktade.

När det gäller riktlinjerna för användning av skyddsutrustning hos omvårdnadspersonal vid misstänkt eller konstaterad smitta hos brukare är det inga ändringar från tidigare.

Kontrollera att du har den senaste versionen av riktlinjer och rutiner om du har skrivit ut dem.

 

Sidan publicerades