Statistik

Aktuell brukarstatistik för 2022 finns nu att ta del av.

Nu är den uppdaterade statistiken över antal brukare och timmar per utförare i december 2022 klar. Dokumentet finner du på informationssidan för externa utförare under rubriken statistik.

Kontakt

Carina Edberg
Avtalscontroller
090- 16 18 25
carina.edberg@umea.se

Sidan publicerades