Utredning äldre omorganiseras

Från och med den 1 februari så övergår utredning äldre till 6 områdesteam.

Ny områdesindelningen inom utredning äldre

Från och med 1 februari gör utredning äldre en omorganisering, vilket innebär att de övergår till 6 områdesteam och de geografiska indelningarna ändras något. Uppdaterade kontaktlistor och postnummerlistor finns upplagda på informationssidan under rubriken "Kontaktuppgifter". Handläggarna kommer fortfarande vara uppdelade på datum, men då detta ännu inte är klart så kommer ytterligare en uppdaterad kontaktlista framgent.

Handläggarna kommer även att ha rullande veckor då de ansvarar för att hantera samtliga planeringar från sjukhuset och ta telefontiden för hela verksamheten. Dessa veckor kommer de ha fokus på sjukhuset och andra brådskande behov vilket innebär att andra ansökningar i hemmet kommer handläggas övriga veckor.

Kontakt

Vid frågor kontakta

Ida Bergström
Enhetschef
090- 16 18 24
ida.bergstrom@umea.se

Sidan publicerades