Startsida Umeå kommun

Konst

Konstverksamheten inom programavdelningen vid Kultur ansvarar för konstinköp, förvaltning av Umeå kommuns konstsamling och konstnärlig miljögestaltning av kommunägda lokaler och markytor. I kulturhuset Väven driver vi också verksamheterna:

  • Umeå konsthall – ett rum för utställningar
  • Konstsalen – ett rum för konstpedagogiska aktiviteter
  • Konstateljén – ateljévistelse för yrkesverksamma konstnärer 

Aktuellt

Nomodaco -Reflektioner. Fotograf Johanna Mork

Under 15-19 januari flyttar Tove Skeidsvoll och Carolina Bäckman från Nomodaco in i Umeå Konsthall. Besökare kan dagligen uppleva två nykomponerade solon och delta i öppna samtal med inbjudna gäster kring teman som berört och berör de två danskonstnärerna. Parallellt byggs ett föränderligt, rumsligt arkiv upp av utvalda och återupptäckta texter, fotografier, filmklipp, ljud, scenografier och rörelser. Läs mer i nyhetsflödet här nedanför eller i högerspalten.

Nyheter

Umeå konsthall

Umeå konsthall
Storgatan 46 A
Väven, plan 3

Öppettider, som stadsbiblioteket

Pågående:

15 januari–19 januari
Nomodaco
Reflektioner

Kommande program:

9 februari–12 maj
Emil Holmer
Anthodites

28 maj–17 augusti
Alexandra Ellis
Förlöst

Emil Holmer

Alexandra Ellis

Konstateljen
Konstateljén

Konstateljen

Konstateljén finns i Väven, plan 3, vägg i vägg med Umeå konsthall. Här blandas ateljé­vistelser med utställningar och projekt.

Kommande ateljévistelser:

21 januari–3 mars
Anders Granberg

Sidan har granskats 2019-01-18

Sidans kortadress: www.umea.se/konst

Kontakt

Umeå kommun
Skolgatan 31A
901 84 Umeå
090-16 10 00

Kontaktvägar

Genvägar

Umeå är en kulturstad i Europa. Här finns två universitet, ett livskraftigt näringsliv och ett attraktivt utbud av kultur och fritid.
Umeå kommun är regionens största arbetsgivare. Med gemensamma krafter skapar vi välfärd och samhällsnytta för kommunens invånare.