Startsida Umeå kommun
Barn med hund och program för landsbygdsutveckling

Landsbygdsutveckling

Umeå kommun är både stad och landsbygd. Knappt 30 procent av kommunens invånare bor utanför Umeå centrum i större och mindre byar och tätorter samt Sävar, Hörnefors och Holmsund-Obbola. En fortsatt hållbar tillväxt i kommunen förutsätter att utvecklingen är hållbar både på landsbygden och i staden.

Dialog om nytt program för hållbar landsbygdsutveckling

Fram till och med söndag 25 februari 2018 finns det möjlighet att lämna synpunkter på Program för hållbar landsbygdsutveckling i Umeå kommun. Alla intresserade är välkomna att komma med kommentarer och yttranden.

Program för hållbar landsbygdsutveckling i Umeå kommun visar på hur översiktsplanens målsättningar för hållbar landsbygdsutveckling kan genomföras. Det har fokus på vad kommunen kan genomföra internt och hur kommunen kan ta initiativ externt, framförallt kring samordning och samverkan. Programmet ger även exempel på vilka samarbeten och insatser som andra aktörer kan göra inom en rad områden för att nå målen om hållbar landsbygdsutveckling.

Programmet är indelat i olika teman - dessa teman går in i varandra och är ömsesidigt stärkande. Till programmet hör även övergripande strategier, som visar på hur kommunen generellt ska arbeta för en hållbar landsbygdsutveckling, vilka metoder kommunen ska använda, vilka samarbetspartners kommunen ska ha etc.

För att få input till program och översiktsplan har en gedigen dialog genomförts med boende och verksamma på Umeå landsbygd och med olika företrädare för organisationer etc. Dessa idéer och önskemål har på olika sätt gett avtryck i översiktsplan och program.

Ta del av remisshandlingen

Program för hållbar landsbygdsutveckling i Umeå kommun
(pdf, 22 MB)

Bilaga till program:

Planering av varuförsörjning och kommersiell service i Umeå kommun
(pdf 0,5 MB)

Lämna dina synpunkter senast söndag 25 februari 2018

Du kan välja mellan att posta oss dina synpunkter eller fylla i webbformuläret.

Skicka post till:

Elin Lindkvist
assistent
Övergripande planering
Umeå kommun
901 84 Umeå

Märk kuvertet "Program för hållbar landsbygdsutveckling i Umeå kommun".

Enkäten är avslutad, inga fler svar kan lämnas.

Översiktsplan Umeå kommun – tematiskt tillägg för landsbygden

Fram till 26 januari 2018 är Översiktsplan Umeå kommun – tematiskt tillägg för landsbygden ute på så kallad utställning. Denna översiktsplanedel innehåller mål för hållbar landsbygdsutveckling, vilka konkretiseras i programmet. Du kan ta del av utställningshandlingen för översiktsplanen på www.umea.se/oversiktsplan.

Kontakt

Annika Myrén
utvecklingsstrateg
Övergripande planering
090-16 12 45
070-388 49 66
annika.myren@umea.se

Sidan har granskats 2018-02-12

Sidans kortadress: www.umea.se/landsbygd

Kontakt

Umeå kommun
Skolgatan 31A
901 84 Umeå
090-16 10 00

Kontaktvägar

Genvägar

Umeå är en kulturstad i Europa. Här finns två universitet, ett livskraftigt näringsliv och ett attraktivt utbud av kultur och fritid.
Umeå kommun är regionens största arbetsgivare. Med gemensamma krafter skapar vi välfärd och samhällsnytta för kommunens invånare.