Lastfartyg i hamn

Logistiknav med Umeå i centrum

Det samlade erbjudandet inom hållbar logistik och etableringar i Umeå, Västerbotten och hela norra Sverige är Northern Access. Nu har det nya gemensamma varumärket för första gången presenterats i större samman­hang, på logistik- och transportmässan i Göteborg.

Just nu satsas miljarder i norra Sverige på både nya hållbara industrier och i traditionella näringar. Det gör Umeå och Västerbotten ännu mer attraktivt ur logistik- och etableringssynvinkel. Med en väl utbyggd infrastruktur med järnväg, stor hamn och toppmoderna terminaler som möjliggör effektiv omlastning mellan olika transportslag står Umeå väl rustat att möta de växande kraven på hållbara transporter. Det centrala läget i snabbväxande norra Sverige och med direkta förbindelser både till Finland och till atlanthamnarna i Norge ger Umeå en överlägsen logistisk­position. Som Sveriges största stad norr om Uppsala och med en ung och välutbildad befolkning är Umeå också den självklara platsen för etablering av industrier, tjänsteföretag och mellanlager.

Northern Access ställer ut på Logistik och transport

På mässan Logistik och transport i Göteborg 8–9 november medverkar Northern Access och medaktörer för att möta rederier, speditörer, åkerier, järnvägsoperatörer och andra företag inom logistik och transport. Syftet är att berätta vad Umeå, Västerbotten och norra Sverige kan erbjuda. Medverkande från Northern Access är Umeås infrastrukturbolaget Inab, Kvarken Ports, Wasaline och Umeå kommun.

Karta med Umeå som logistiskt nav

Northern Access är framtidens logistiska nav där nord och syd möter öst och väst och med utgångspunkt i Umeå.

Logistiknav med Umeå i centrum

Northern Access är ett gemensamt varumärke för marknadsföring av tjänster, service och kompetenser inom logistik. Det ska främja Umeås hållbara tillväxt och utveckling som ett logistik­centrum i norr och bidra till att stärka hela norra Sveriges attraktivitet. Northern Access ska också underlätta kontakter mellan potentiella logistikkunder och rätt aktörer i det samlade erbjudandet och bistå potentiella logistikkunder att få en enkel, smidig och effektiv kundresa.

Initiativet kommer från Umeå, men det är den regionala nyttan som är grundläggande i denna satsning. En bred samverkan i norr är viktig för att få ett nationellt och internationellt genom­slag. Ambitionen är även att växa och utveckla konceptet, bland annat med fler parter och medlemmar. Aktörerna som har arbetat med varumärket är Inab, Umeå kommun, Kvarken Ports, Umeå hamn, Dåva terminal, Wasaline, Region Västerbotten och Västerbottens handelskammare.

Mer information

Sidan publicerades