Fjärrlåneguiden

Järnvägsspår

Första hjälpen

Fjärrlåneguiden är ett hjälpmedel för bibliotekspersonal, som arbetar med fjärrlån på folk- och gymnasiebibliotek. Fjärrlåneguiden har utarbetats gemensamt av de före detta Informations- och lånecentralerna i Malmö, Stockholm och Umeå, och underhålls och uppdateras av Sveriges depåbibliotek och lånecentral.

Vad är ett fjärrlån?

På Kungliga bibliotekets webbplats definieras ett fjärrlån så här:
”Ett fjärrlån är ett lån mellan två bibliotek med olika huvudmän och därmed ett samarbete mellan bibliotek som ställer sina samlingar till förfogande för låntagare vid andra bibliotek.”

Varför fjärrlån?

I de nationella rekommendationerna formuleras fjärrlånens syfte:
”med fjärrlån stöder biblioteken alla medborgares fria tillgång till information”

och i bibliotekslagen kan man läsa:
”I syfte att ge alla tillgång till landets samlade biblioteksresurser ska bibliotek och bibliotekshuvudmän inom det allmänna biblioteksväsendet samverka”
(Bibliotekslag 2013:801,14 §) Länk till annan webbplats, öppnas i nytt fönster.

Nationella fjärrlånerekommendationer

Rekommendationerna Länk till annan webbplats, öppnas i nytt fönster. är framtagna i samarbete med Expertgruppen för informationsförsörjning och resursdelning och utgår från synsättet att det som bäst gynnar kvaliteten och sektorn som helhet är att biblioteken har ett lokalt användarperspektiv på sina tjänster, samtidigt som man har ett generöst förhållningssätt i utlån och resursdelning till andra.

Internationella fjärrlånerekommendationer

International Resource Sharing and Document Delivery : Principles and Guidelines for Procedure. IFLA, rev 2009 Länk till annan webbplats, öppnas i nytt fönster. (finns på olika språk).

Bibliotek för en hållbar framtid - Manifest för EU-VALET 2024 Länk till annan webbplats, öppnas i nytt fönster. (PDF)

Ledande europeiska biblioteksorganisationer har publicerat ett manifest som uppmanar de som kandiderar till EU-parlamentet att verka för att bibliotek får de förutsättningar som krävs för att kunna bidra i arbetet med att bygga ett starkare, rättvisare och mer hållbart Europa. Manifestet är reviderat av Svensk biblioteksförening

Inspiration för fjärrlånearbete

A Manifesto for Rethinking Resource Sharing Länk till annan webbplats, öppnas i nytt fönster.

Finns även i dansk översättning: Et manifest for revurdering af lånesamarbejdet Länk till annan webbplats, öppnas i nytt fönster.


Sidan publicerades