Skolkuratorer i för- och grundskolan

Skolkurator arbetar främst förebyggande och hälsofrämjande tillsammans i skolans EHT (elevhälsoteam). Skolkurator tillför, på uppdrag av rektor, psykosocial kompetens i skolans arbete på individ-, grupp- och organisationsnivå för att främja elevernas lärande, utveckling och hälsa samt stödja elevernas utveckling mot utbildningens mål.

Sammanfattning av skolkuratorns arbete

  • Utreder på rektors uppdrag och bedömer den psykosociala situationen för enskilda elever. Exempelvis inför elevs mottagande i anpassad skola (särskola) eller utifrån problematisk skolfrånvaro.
  • Bidrar med kunskap om risk- och skyddsfaktorer för elevers hälsa, sociala situation, lärande och utveckling.
  • På rektors uppdrag deltar i arbetet med skolans struktur och organisation, till exempel värdegrund och likabehandlingsarbetet.
  • Erbjuder stödsamtal till enskilda elever och/eller deras familjer för att främja elevens utveckling mot utbildningens mål.
  • Erbjuder konsultation till skolans personal.
  • Förmedlar kunskap om samhällets stödsystem.

Kontakt med skolkurator, se respektive skolas webbplats Länk till annan webbplats, öppnas i nytt fönster.

Sidan publicerades