Skadedjurs- och svampangripet virke

Det kan inträffa att skadeinsekter, till exempel hästmyror, angriper virket i byggnader. Det förekommer också att byggnader drabbas av hussvamp. Det är viktigt att insekter och hussvamp inte sprids vidare i samband med rivning och ombyggnation. Materialinventeringen som görs före rivning ska därför omfatta även skadeinsekter och hussvamp.

Virke kan vara behandlat med insekticider eller fungicider, till exempel Lindan (hexaklorcyklohexan) och PCP (pentaklorfenol). Ofta går det varken att se eller känna på lukten om virke eller konstruktionsdelar är behandlade. Se även Impregnerat virke.

Hantering

Skadedjurs- och svampangripet byggmaterial ska brännas. I plan- och byggförordningen ställs det krav på att ohyra och virkesförstörande insekter i en byggnad som ska rivas ska utrotas.

Behandlat virke (behandlat med insekticider eller fungicider) är farligt avfall

  • För omhändertagande, kontakta till exempel Ragn-Sells, Allmiljö, Ume Assistance, Stena Recycling eller Suez Recycling. Fler godkända mottagade finns.
  • Privatpersoner kan lämna virke på kommunens Återvinningscentraler, se vakin.se Länk till annan webbplats, öppnas i nytt fönster. för mer information. Vid större mängde hänvisas till någon privat avfallsentreprenör, se ovan.
Sidan publicerades